شعبه 100

 چالوس،خط 8، 300 متر داخل کمربندی

تماس: 01152253322 - 01152256999

 شعبه 101

چالوس، ابتدای بلوار امام رضا

شماره تماس: 01152241771

شعبه 102

نوشهر، جنب پل کورکورسر راست

شماره تماس: 01152327018

 شعبه 103

نوشهر، سعدی، جنب ایستگاه چلندر  

شماره تماس: 01152351460

شعبه 105

چالوس، جنب دانشگاه آزاد         

شماره تماس: 01152241230

 شعبه 107

شعبه 107: چالوس، بازار روز 

شماره تماس: 01152210425

شعبه 108

نمک آبرود، جنب آلو جوجه چکاوک

شماره تماس: 0115164477

 شعبه 109

نور، میدان امام، پلاژ ساحلی

شماره تماس: 01144552721

شعبه 110

مرزن آباد، روبروی رستوران شهرام

شماره تماس: 01152653076

 شعبه 112

بابلسر، خ. پاسداران، روبروی اداره دارایی

شماره تماس:    01135276432

شعبه 114

چالوس، رادیو دریا، دریای 27 شرقی

شماره تماس:    01144450644

 شعبه 115

چالوس، امامرود، جنب عطاویچ         

شماره تماس: 01152163344

شعبه 116

رشت، خ شهدا، جنب پارک کودک ولیصر

شماره تماس:   01333820965

 شعبه 117

تنکابن، بلوار شیرودی، خیابان فردوسی غربی   شماره تماس: 01154289102

شعبه 118

نوشهر، بعد از پل ماشلک، جنب رستوران دربند  

شماره تماس: 01152330560

 شعبه 119

آمل، بلوار طبری، جنب لوازم آرایشی بزک 

شماره تماس: 01144255679