• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 18000 تومان

  نون و پنیر

 • 20000 تومان

  املت

 • 18000 تومان

  نیمرو

 • 27000 تومان

  املت عدسی

 • 27000 تومان

  املت لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو عدسی