• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 35000 تومان

  نون و پنیر

 • 40000 تومان

  املت

 • 35000 تومان

  نیمرو

 • 50000 تومان

  املت عدسی

 • 50000 تومان

  املت لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو عدسی