• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 25000 تومان/48000 تومان

  آش قلمکار

  • کیلویی - 48000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  آش رشته

  • کیلویی - 45000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 45000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان