• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300
 • 30000 تومان/58000 تومان

  آش قلمکار

  • کیلویی - 58000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 30000 تومان/50000 تومان

  آش رشته

  • کیلویی - 50000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 30000 تومان/50000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 50000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان