• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300

فراموش نکن

پیشنهاد امروز

 • 30000 تومان/55000 تومان

  حلیم

  • کیلویی - 55000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 30000 تومان/50000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 50000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 40000 تومان/70000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان
 • 40000 تومان/70000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان

آش ها

 • 30000 تومان/58000 تومان

  آش قلمکار

  • کیلویی - 58000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 30000 تومان/50000 تومان

  آش رشته

  • کیلویی - 50000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان
 • 30000 تومان/50000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 50000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان

حلیم

 • 30000 تومان/55000 تومان

  حلیم

  • کیلویی - 55000 تومان
  • پرسی - 30000 تومان

خوراک ها

 • 50000 تومان

  بندری

 • 50000 تومان

  املت عدسی

 • 50000 تومان

  املت لوبیا

 • 40000 تومان/70000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان
 • 40000 تومان/70000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 70000 تومان
  • یک نفره - 40000 تومان
 • 45000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو عدسی

سوپ و دسر

 • 30000 تومان/50000 تومان

  سوپ

  • کیلویی - 50000 تومان
  • یک نفره - 30000 تومان

صبحانه

 • 35000 تومان

  نون و پنیر

 • 40000 تومان

  املت

 • 35000 تومان

  نیمرو

 • 50000 تومان

  املت عدسی

 • 50000 تومان

  املت لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 45000 تومان

  نیمرو عدسی