• آدرس مرکزی: مازندران، چالوس، میدان خط 8، 300 متر داخل کمربندی سمت راست
 • 01152253300

فراموش نکن

پیشنهاد امروز

 • 25000 تومان/48000 تومان

  حلیم

  • کیلویی - 48000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 45000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان

آش ها

 • 25000 تومان/48000 تومان

  آش قلمکار

  • کیلویی - 48000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  آش رشته

  • کیلویی - 45000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  آش دوغویژه

  • کیلویی - 45000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان

حلیم

 • 25000 تومان/48000 تومان

  حلیم

  • کیلویی - 48000 تومان
  • پرسی - 25000 تومان

خوراک ها

 • 30000 تومان

  بندری

 • 27000 تومان

  املت عدسی

 • 27000 تومان

  املت لوبیا

 • 25000 تومان/45000 تومان

  عدسی

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان
 • 25000 تومان/45000 تومان

  لوبیا

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان
 • 25000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو عدسی

سوپ و دسر

 • 25000 تومان/45000 تومان

  سوپ

  • کیلویی - 45000 تومان
  • یک نفره - 25000 تومان

صبحانه

 • 18000 تومان

  نون و پنیر

 • 20000 تومان

  املت

 • 18000 تومان

  نیمرو

 • 27000 تومان

  املت عدسی

 • 27000 تومان

  املت لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو لوبیا

 • 25000 تومان

  نیمرو عدسی